Välkommen till
Solnamoderaterna!

Vår vision

I Solna har medborgarna jobb, företag startas och växer, bostads- och kontorshus skjuter i höjden. Kommunens ekonomi är stark och välfärden bra.

Men det har inte alltid varit så. För snart tre decennier sedan var Solna en kriskommun. Anledningen var att Solnas politiker under lång tid hade ignorerat stadens utveckling. Varken bostäder eller företag ansågs som särskilt viktiga. Konsekvenserna blev åldrande befolkning, arbetslöshet, dålig kommunal ekonomi och allt sämre välfärd.
Lyckligtvis fanns det politiker från både höger och vänster som till sist tog tag i problemen och skapade det dynamiska Solna vi har idag.

Det är med den erfarenheten i bagaget som moderaterna och alliansen i Solna driver en politik för utveckling och tillväxt. Nya bostäder får människor att flytta till Solna, det i sin tur gör att företag etablerar sig eftersom de vet att det finns kompetens. Det betyder att de flesta har jobb vilket blir underlag för handel och service. Att många har jobb ger dessutom skatteintäkter vilket leder till god ekonomi och en offentlig service på hög nivå.

Och det är viktigt. Våra medborgare behöver inte bara jobb och bostäder utan även bra skolor och förskolor, ungdomsidrott, äldreboenden, kollektivtrafik, vägar, parker och grönområden. För att Solna skall blomstra inte bara om fem eller tio år utan även kommande decennier måste allt hänga ihop. Det räcker inte med att bara bygga mest bostäder eller ha mest arbetsplatser. De behov som medborgarna har måste kunna tillfredsställas på ett bra sätt. Det är inte en slump att solnaborna har god tillgång till kollektivtrafik genom både tunnelbana, pendeltåg, bussar och den kommande tvärbanan.

Det är inte heller en slump att Solna sedan decennier har extremt låga utsläpp av klimatpåverkande gaser genom väl utbyggd fjärrvärme och miljövänlig energiproduktion.

Det finns också en tydlig inriktning mot framtiden. Genom Karolinska institutet och nya Karolinska sjukhuset kommer Solna tillsammans med Stockholm att skapa ett av världens forskningstätaste områden. Världsledande forskningsinstitutioner av olika typer kommer att finnas på promenad- eller cykelavstånd från varandra.

Många andra spännande utvecklingsprojekt sker samtidigt i samarbete med våra grannkommuner, landstinget och staten. Dagens människor är inte intresserade av kommungränser. Solna skall självklart bidra till att Stockholm fungerar som en region med bra kollektivtrafik och vägar, maximal valfrihet inom välfärden och möjligheter för varje individ att utveckla sin potential.

Välkommen till Solna – Sveriges modernaste och mest dynamiska stad!

Senaste nyheter

Visa alla nyheter